Image

Bestuur & medewerkers

Bestuursleden

Filip Demeyer
Filip DemeyerVoorzitter en
gerechtigd corresp.
Filip DemeyerVoorzitter en
gerechtigd corresp.
0498/12.80.17

Stuur Filip een e-mail !

Filip is ook gerechtigd correspondent.

Marc Vanhastel
Marc VanhastelSecretaris
KZ Dentergem
Marc VanhastelSecretaris
KZ Dentergem
Rudi Malesys
Rudi MalesysVerantwoordelijke sponsoring / Club-API
Rudi MalesysVerantwoordelijke sponsoring / Club-API
Laurent </br>Van Weehaeghe
Laurent
Van Weehaeghe
Jeugdverantwoordelijke
Laurent
Van Weehaeghe
Jeugdverantwoordelijke
Hilde Derammelaere
Hilde DerammelaereSecretaris
jeugd KZD
Hilde DerammelaereSecretaris
jeugd KZD
Taelman Filip
Taelman FilipBestuurslid
KZ Dentergem
Taelman FilipBestuurslid
KZ Dentergem
Mornie Marc
Mornie MarcBestuurslid
KZ Dentergem
Mornie MarcBestuurslid
KZ Dentergem
Jolien van Melle
Jolien van MelleJeugdcoördinator / Club-API
KZ Dentergem
Jolien van MelleJeugdcoördinator / Club-API
KZ Dentergem

Medewerkers

Laurent Marichael
Laurent MarichaelTerreinverzorger
Laurent MarichaelTerreinverzorger
Geert Colpaert
Geert ColpaertSociale media
website & drukwerk
Geert ColpaertSociale media
website & drukwerk

CLUB-API (Aanspreek Persoon Integriteit)

Om een veilige en fijne voetbalomgeving te garanderen voor al onze aangesloten leden is het van essentieel belang dat er een duidelijke eerstelijns aanspreekpunt op de club is waar men terecht kan bij specifieke problemen.

Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk in elke sportclub. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden. De Club-API speelt hierin een belangrijke rol.

Een aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van de incidenten.

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hen door wanneer nodig of verleent advies bij mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

De Club-API :

  • start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim, maar wel discretieplicht.
  • Is geen onderzoeksrechter, moet niet achter de feiten aangaan.
  • Is geen journalist, moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is.
  • Heeft enkel adviserende rol.

Voor KZ Dentergem zijn deze personen uw aanspreekpunt:

Rudi Malesys
0498/50 93 55
 
Jolien Van Melle
0474/77 32 71
vanmelleke@hotmail.com